Privacy statement Dé Plek

In lijn met de AVG wetgeving.

 

Soort gegevens

De Plek verwerkt, net als elke verhuurder, de NAW-gegevens alsmede het email adres, telefoonnummer en IBAN rekeningnummer haar huurders en zaalhuurders.

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken deze gegevens:

  1. Om te communiceren naar de huurders toe omtrent de stand van hun huur en andere belangrijke mededelingen en vragen die direct op hun van toepassing zijn.
  2. Voor de facturatie.

Bewaartermijnen

De Plek is onderhevig aan de fiscale bewaarplicht en daarom wettelijk verplicht om de gegevens van haar huurders en zaalhuurders 7 jaar te bewaren.

Elke andere persoonsgegevens zullen uiterlijk 365 dagen bewaard blijven voor commerciële doeleinden en om eventuele latere communicatie met dezelfde persoon te vergemakkelijken.

Privacymaatregelen

De Plek heeft maatregelen getroffen om de veiligheid van deze gegevens te beschermen in lijn met de AVG.

In de praktijk betekent dit dat wij gebruik maken van dataopslag die voldoen aan ISO certificaten. Daarnaast houden wij de hoogst mogelijke oplossingen met betrekking tot de authenticatie en verificatie van toegang tot deze gegevens en wordt dit regelmatig tegen het licht gehouden.

Gegevens die wij ontvangen zijn niet onderhevig aan geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Contactgegevens De Plek

Onze hoofdvestiging is te bereiken op 071-203 60 30 of info@deplek.nu